Darba dienu kalendārs 2024.gadam

Darba dienu kalendārs 2024.gadam

Darba dienu kalendārs 2024.gadam Piedāvāju digitālo kalendāru, kā risinājumu, sava brīvā laika un darba laika, plānošanai!

Darba dienu kalendārs ir īpašs kalendārs, kurā katru mēnesi ir norādītas kalendāra dienas, darba dienas, kā arī atpūtas un svētku dienas. Katru gadu valdība apstiprina darba dienu, brīvdienu un svētku dienu grafiku – kas attiecas uz darbiniekiem, kuri strādā 5 dienas nedēļā ar nedēļas normu 40 stundas.
Atverot kalendāru, jebkurā ierīcē, jūs redzēsiet, visu pamatinformāciju, kas jums nepieciešama ikdienā un darbā!

Darba dienu kalendārs 2024.gadam

Šo kalendāru var izmantot, arī, lai būtu vieglāk izvēlēties atvaļinājuma laiku. Kā arī, lai labāk saplānotu, ciemošanos pie radiem un draugiem šeit Latvijā un tālu prom aiz Latvijas robežām.

Darba dienu kalendārs 2024.gadam

Katru mēnesi ir jau aprēķināts darba dienu skaits, kā arī, nostrādātās darbā, stundas. Labajā, apakšējā stūrītī ir dota minimālā stundas likme (MSL) – un minimālās stundas tarifa likmes apmērs ( € )
darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu / no pirmdienas līdz piektdienai / un 40 stundas nedēļā.

Darba dienu kalendārs 2024.gadam

OFICIĀLĀS SVĒTKU DIENAS 2024. GADĀ

Darba dienu kalendārs 2024.gadam 1. janvāris 2024 – Jaungada diena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 29. marts 2024 – Lielā piektdiena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 31. marts 2024 – Pirmās Lieldienas
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 1. aprīlis 2024 – Otrās Lieldienas
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 1. maijs 2024 – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 4. maijs 2024 – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena /būs brīvas trīs dienas, no vietas/
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 6. maijs 2024 – Tā kā 4. maijs iekrīt sestdienā, tad pirmdiena 6. maijs arī ir brīvdiena.
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 12. maijs 2024 – Mātes diena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 19. maijs 2024 – Vasarsvētki
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 23.jūnijs 2024 – Līgo diena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 24.jūnijs 2024 – Jāņu diena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 18.novembris 2024 – Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 24.decembris 2024- Ziemassvētku vakars / 23. decembris arī būs brīvdiena, jāatstrādā 14. decembrī /
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 25.decembris 2024 – Pirmie Ziemassvētki
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 26.decembris 2024 – Otrie Ziemassvētki
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 31.decembris 2024 – Vecgada diena / 30. decembris arī būs brīvdiena, jāatstrādā 28. decembrī /

Pirms svētku dienas, kad ir ieteicams strādāt 7 darba stundas:

Darba dienu kalendārs 2024.gadam 28. martā 2024.g
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 30. aprīlī 2024.g
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 3. maijā 2024.g

2024. gadā tiek pārceltas divas darba dienas !

Darba dienu kalendārs 2024.gadam Darba likumā ir noteikts, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros.
Rīkojums par šādu darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā ir jāizdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Darba dienu kalendārs 2024.gadam 2024.gadā 23. decembra darba diena, kas iekrīt pirmdienā, ir pārcelta uz sestdienu – 14. decembri.
Darba dienu kalendārs 2024.gadam 2024. gadā 30. decembra darba diena, kas iekrīt pirmdienā, ir pārcelta uz sestdienu – 28. decembri.
Darba dienu kalendārs 2024.gadam Tā kā 4. maijs iekrīt sestdienā, tad pirmdiena 6. maijs arī ir brīvdiena.

Darba dienu kalendārs 2024.gadam p.s. Saskaņā ar likumu, ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.
Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

Pārceļot darba dienu, tiek nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no kuras tā tiek pārcelta, savukārt iedzīvotājiem ir nodrošināts lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot pēc sava ieskata.
Turklāt kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies, skaidro Labklājības ministrijā.
Minētais rīkojums attiecas uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes institūcijām un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.
Visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ir ieteikts ievērot attiecīgo darba dienu pārcelšanu.

Darba dienu kalendārs 2024.gadam

Views: 234