Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!
nodokļi 2024

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! No 1. janvāra pieaug minimālās algas apmērs, palielināsies alkoholisko dzērienu un cigarešu cenas akcīzes nodokļa kāpuma rezultātā un gaidāmas arī citas izmaiņas.
Galvenie darbaspēka nodokļi gan paliks nemainīgi.
Ar nākošo gadu /2024.g/ plānotas dažādas izmaiņas nodokļu jomā, kas ietekmēs gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus.
Lai palīdzētu orientēties, kur gaidāmas izmaiņas, bet kurās jomās nekas nemainās, portāls “rudbarznieks” piedāvā apkopojumu par būtiskāko nodokļu jomā.

2023.gada 26. septembrī Ministru kabineta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2024.-2027.gadam”, kurā paredzētas vairākas izmaiņas nodokļu piemērošanā no 2024. gada.
Paredzēts pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem, kā arī atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.

Būtiskākās izmaiņas

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Akcīzes nodoklis.
Saskaņā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto 2024.gada 1.martā tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un marķētiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, kā arī dabasgāzei, ko izmanto par degvielu:

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem no 1724 € uz 1862 € par 100 litriem absolūtā spirta. Stiprā alkoholiskā dzēriena (degvīns, brendijs u.tml. ar spirta saturu 40 tilp.%) cena par litru varētu pieaugt par 0,67 €. Savukārt alkoholisko kokteiļu ar spirta saturu 5,2 tilp.% cena par litru varētu pieaugt par 0,09 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! alum no 8,2 euro uz 9 € par katru absolūtā spirta tilpumprocentu uz 100 litriem alus. Alus ar spirta saturu 5,2 tilp.% cena par litru varētu pieaugt par 0,05 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! raudzētajiem dzērieniem (ar spirta saturu līdz 6 tilp.% (ieskaitot)) no 64 € uz 70 € par 100 litriem. Sidra ar spirta saturu līdz 6 tilp.% (ieskaitot) cena par litru varētu pieaugt par 0,07 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! vīnam un raudzētajiem dzērieniem (ar spirta saturu virs 6 tilp.%) no 111 € uz 122 € par 100 litriem. Vīna vai raudzētā dzēriena ar spirta saturu virs 6 tilp.%, cena par litru varētu pieaugt par 0,13 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! starpproduktiem (ar spirta saturu līdz 15 tilp.% (ieskaitot)) no 111 € uz 122 € par 100 litriem. Starpproduktu (vermuti) ar spirta saturu līdz 15 tilp.% (ieskaitot) cena par litru varētu pieaugt par 0,13 euro;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! starpproduktiem (ar spirta saturu no 15 tilp.% līdz 22 tilp.%) no 185 euro uz 203 euro par 100 litriem. Starpproduktu (vermuti, stiprinātie vīni) (ar spirta saturu no 15 tilp.% līdz 22 tilp.%) cena par litru varētu pieaugt par 0,22 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! Bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu no 8 gramiem uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem no 14 euro uz 17,5 € par 100 litriem. Minētā dzēriena cena par litru varētu pieaugt par 0,04 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! cigaretēm minimālais akcīzes nodokļa līmenis no 135,9 € uz 156,3 € par 1000 cigaretēm, specifiskais nodoklis pieaug no 104 € uz 119,6 € par 1000 cigaretēm un procentuālā nodokļa likme no maksimālās mazumtirdzniecības cenas saglabāsies 15% apmērā. Par cigarešu paciņu (20 gab.) cena varētu pieaugt par 0,49 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! cigāriem un cigarillām no 126,7 € uz 164,7 € par 1000 gab. Par cigāriem/cigarillām (10 gab.) cena varētu pieaugt 0,46 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! smēķējamai tabakai un tabakas lapām no 91,9 € uz 105,7 € par 1000 gramiem. Par 40 g smēķējamās tabakas cena varētu pieaugt par 0,67 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! karsējamai tabakai no 218 € uz 251 € par 1000 gramiem. Par karsējamās tabakas paciņu (20 gab./5,3 grami) cena varētu pieaugt par 0,21€;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! e-šķidrumam no 0,2 € uz 0,24 € par 1 ml šķidruma. Par e-šķidruma iepakojuma vienību 2 ml (SALT) cena varētu pieaugt par 0,1 €, savukārt par iepakojuma vienību 10 ml cena varētu pieaugt par 0,48 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! tabakas aizstājējproduktiem no 120 € uz 138 € par 1000 gramiem. Par nikotīna spilventiņiem iepakojuma vienību 14 g cena varētu pieaugt par 0,3 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! marķētiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, no 60 € uz 148 € par 1000 litriem, vienlaikus paplašinot atvieglojuma saņēmēja loku speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās saskaņā ar grozījumiem likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Par litru marķētās degvielas, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, cena varētu pieaugt par 0,11 euro;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! dabasgāzei, kuru izmanto par degvielu, ja dabasgāzes tirgotājs ir sasniedzis de minimis valsts atbalsta slieksni, no 1,91 € uz 9,64 € par MWh. Par 1 kg dabasgāzes cena varētu pieaugt 0,14 €.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Pievienotās vērtības nodoklis / PVN /
Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likumā ietvertos nosacījumus, ar PVN neapliek arī biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! Mazinot inflācijas radītās sekas tieši attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem, iekšzemes PVN maksātājiem tiek paaugstināts no 40 000 € līdz 50 000 € slieksnis reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, proti, iekšzemes PVN maksātājiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 €.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! Tiek pārskatīts zaudētā parāda vērtības slieksnis un nosacījumi reģistrētiem PVN maksātājiem attiecībā uz priekšnodokļa korekciju zaudētiem parādiem:
Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez PVN ir 1000 €;
Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms trīs mēnešiem;
Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir tiesības PVN summu par zaudēto parādu norādīt, iesniedzot kārtējo PVN deklarāciju.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! Pamatojoties uz grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, tiek mainīta priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība attiecībā uz reprezentatīvās automašīnas uzturēšanas izdevumiem, precizējot ierobežojumu attiecībā uz gadījumiem, kad reprezentatīvā automašīna ir reģistrēta personas īpašumā vai turējumā vismaz 60 mēnešus.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! Pievienotās vērtības nodokļa likumā tiek noteikti pienākumi maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (t.i. kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm, dalībvalstī licencētām iestādēm, kas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 31. pantā noteiktajā kārtībā uzsākušas darbību Latvijā, krājaizdevu sabiedrībām), veikt uzskaiti, glabāt un sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem.

Ar šo regulējumu tiek pārņemtas prasības, kas noteiktas Padomes 2020.gada 18.februāra Direktīvā (ES) 2020/284 ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, un tā mērķis ir novērst izvairīšanos no PVN nomaksas pārrobežu darījumos. Minētās informācijas apmaiņa ar citām dalībvalstīm ļaus analizēt datus par pārrobežu darījumiem, atklāt un kontrolēt krāpnieciskus uzņēmumus un apkarot pārrobežu krāpšanu PVN jomā e-komercijā, tādējādi mazinot PVN zaudējumus dalībvalstīs un nodrošinot vienlīdzīgu konkurenci.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Azartspēļu nodoklis

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! ruletei, kāršu un kauliņu spēlēm (par katru galdu) par kalendāro gadu no 28 080 euro uz 33 696 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) par kalendāro gadu no 5172 € uz 6204 €;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas, neatkarīgi no spēles veida no 10% apmēra uz 12% apmēru no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem pienākumu taksācijas gadā (neatkarīgi no peļņas sadales) veikt nodokļa piemaksu 20% apmērā, ko aprēķina, izmantojot pirmstaksācijas gada finanšu datus un ņemot vērā taksācijas gadā sadalīto peļņu un par to samaksātā nodokļa apmēru, vienlaikus paredzot, ka samaksātā nodokļa piemaksa turpmāk tiek ņemta vērā aprēķinot maksājamo nodokli par peļņas sadali dividendēs;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! nepārtraukti ilgstoši (ne mazāk kā 60 mēneši) lietotu reprezentatīvo automobiļu ekspluatācijas izdevumu (t.sk. degvielas izdevumu) attiecināšanu uz saimnieciskās darbības izdevumiem, vienlaikus paredzot, ka sākotnējā reprezentatīvo automobiļu lietošanas periodā tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums un šie izdevumi ir uzskatāmi par tādiem, kas nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! no atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu vai izīrēšanu vai iznomāšanu neieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli, ja to gūst ārvalstu privātais pensiju fonds, kas reģistrēts un tiek uzraudzīts saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vai valsts, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, normatīvajiem aktiem.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Mikrouzņēmumu nodoklis

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! no 2024. gada 1. janvāra ir noteikta viena mikrouzņēmumu nodokļa likme 25% apmērā, neatkarīgi no mikrouzņēmuma apgrozījuma apmēra.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! no aplikšanas ar algas nodokli tiek atbrīvota darba devēja apmaksātā mācību maksa darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu, ja studijas saistītas ar prasmju iegūšanu, kas ir nepieciešama darba devējam;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! tiek palielināta ar algas nodokli neapliekamā darba devēja apmaksātā veselības apdrošināšanas prēmiju summa līdz 750 € gadā;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! tiek palielināta kompensāciju summa līdz 40 € mēnesī, kas netiek ietverta algota darba ienākumā, par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu, vienlaikus nosakot to likumā kā pastāvīgu normu.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! tiek palielināts ar IIN neapliekamais sociāla rakstura atbrīvojumu apmērs (no 1000 vai 2000 euro gadā līdz 3000 € gadā), kuru piemēro sabiedriskā labuma organizāciju, reliģisko organizāciju un arodbiedrību veiktajiem maksājumiem iedzīvotājiem;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! likumā ietvertos nosacījumus attiecībā uz privātajos pensiju fondos veikto iemaksu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos un izmaksām no privātajiem pensiju fondiem varēs attiecināt arī uz Pan-Eiropas privāto pensiju produktu plāniem (PEPP);

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! ar IIN neapliek ienākumus, kas rodas, īstenojot atbalsta pasākumus fiziskajām personām (ārpus to saimnieciskās darbības), ja atbalsta pasākumi no valsts budžeta līdzekļiem tiek īstenoti ar Valsts ieņēmumu dienesta vai akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” starpniecību;

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu! līdz 2026. gadam tiek pagarināts no aplikšanas ar IIN bezdarbnieka statusu ieguvušas fiziskās personas gūtais ienākums, kuru Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendiju vai atlīdzību.

No 2024.gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, ja tie gūst ar IIN apliekamus ienākumus, šim ienākumam varēs piemērot diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām.

Līdz 2024. gada 31. decembrim tiek saglabāts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos noteiktais IIN režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem, vienlaikus tiek noteikta viena IIN likme, neatkarīgi no ieņēmumu apmēra. Attiecīgi autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus (IIN un VSAOI) par viņiem nomaksās ienākuma izmaksātājs, piemērojot IIN likmi 25% apmērā. Ieturētie IIN ieņēmumi tiek sadalīti šādi: VSAOI – 80% un IIN – 20%.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!. Darbaspēka nodokļu izmaiņas

20222023
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā:34,09%34,09%34,09%
darba devēja likme23,59%23,59%23,59%
darba ņēmēja likme10,5%10,5%10,5%
VSAOI maksimālais apmērs, eiro gadā78 10078 10078 100
Solidaritātes nodokļa likme25%25%25%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes
ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā20%20%20%
ienākumiem no 20 004 līdz 78 100 eiro gadā (līdz 62 800 eiro 2021.gadā)23%23%23%
ienākumiem virs 78 100 eiro gadā (virs 62 800 eiro 2021.gadā)31%31%31%
Ar IIN neapliekamais minimums (NM)
Maksimālais NM, eiro mēnesī350(no 01.01.2022.)500(no 01.07.2022.)500500
ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, eiro mēnesī500500500
ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, eiro mēnesī1 80018001800
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, eiro mēnesī250250250
Neapliekamais minimums pensionāriem, eiro mēnesī350(no 01.01.2022.)500(no 01.07.2022.)500500
Minimālā alga, eiro mēnesī500620700
kā redzam izmainās, tikai, minimālā alga

Ministru kabinets uzdevis Finanšu ministrijai sagatavot minēto likumu grozījumu likumprojektus un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” ietvaros.

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu!

Views: 18