Depozīta sistēma un nodošanas punkti.
Latvijā

Depozīta sistēma un nodošanas punkti.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti.Visos depozīta punktos var nodot derīgu depozīta iepakojumu neatkarīgu no tā, kurā vietā tas ir iegādāts. Derīgs depozīta iepakojums ir iztukšots, nesaplacināts un nesasists, tam ir etiķete ar skaidri nolasāmu depozīta zīmi un svītrkodu. Latvijā darbosies divu veidu depozīta pieņemšanas vietas: automātiskās, kur iepakojumu pieņem taromāti, un manuālās, kur iepakojumu pieņem veikala darbinieks.

Jauni paradumi – jauni izaicinājumi. Tukšo iepakojumu nodošana taromātos ir lielisks rituāls, ko ieviest savā ikdienā, tomēr reālā situācija ir tāda, ka iepakojumu nodošana mēdz prasīt zināmu piepūli un tas ne vienmēr izdodas ar pirmo reizi

Lai gan Latvijas depozīta zīmes atrašanās uz iepakojuma etiķetes ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem iepakojuma nodošanai, pastāv arī dažas citas nianses, kuras vērts atcerēties, lai iepakojumu veiksmīgi nodotu depozīta sistēmā.

Kādi iepakojumu veidi ir iekļauti depozīta sistēmā?

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. No 01.02.2022. depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus. Šajos iepakojumos var būt iepildīti dažādi karbonizētie un nekarbonizētie bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri), visa veida alus, kā arī citi fermentētie produkti ar alkohola saturu līdz 6 % (piemēram, sidrs, alkoholiskie kokteiļi ar alkohola saturu no 0,5 % līdz 6 %). Svarīgi piebilst, ka depozīta sistēmā nevarēs nodot vīna un stiprā alkohola pudeles.

kas ir iekļauts depozīta sistēmā
šitādas var nodot

Plastmasas (PET), stikla un metāla iepakojumu veidu iekļaušanu depozīta sistēmā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 519. Kā rāda pieredze gan kaimiņvalstīs, gan pasaules mērogā, tieši plastmasa, stikls un metāls veido lielāko dzērienu iepakojumu īpatsvaru, turklāt tie ir arī visbiežāk sastopamie izmestie iepakojumi dabā, uz ielām, sabiedriskās un izklaides vietās.

No 01.02.2022. iedzīvotāji var iepazīties ar depozīta sistēmā nododamo produktu sarakstu (reģistru), kas pieejams www.depozitapunkts.lv, sadaļā “Tirgotājiem”. Produktu saraksts tiks regulāri atjaunots.

Kritēriji nododamajam depozīta iepakojumam

Depozīta sistēmā varēs nodot tukšu un nesaspiestu vai nesaplēstu depozīta iepakojumu bez būtiskiem bojājumiem. Etiķetēm uz iepakojuma jābūt neskartām un ar skaidri nolasāmu svītrkodu un Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmēs konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norādīs uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Ņemot vērā, ka katrā valstī darbojas sava neatkarīga depozīta sistēma, citās valstīs iegādātus depozīta iepakojumus nodot Latvijā nevarēs.

Visos depozīta punktos plastmasas pudeles varēs nodot gan ar vāciņiem (korķiem), gan bez tiem, taču depozīta sistēmas operators iesaka iedzīvotājiem nodot pudeles ar vāciņiem, jo tas nodrošinās arī vāciņu pārstrādi, un tādējādi – tīrāku vidi. Turklāt, atstājot pudeles vāciņu, būs vieglāk saglabāt iepakojuma sākotnējo formu.

pastāv arī tādi pieņemšanas automāti

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. SIA “Depozīta iepakojuma operators” sniedz sešus padomus, lai atvieglotu depozīta iepakojumu nodošanu:

1. Pārliecinies, ka uz etiķetes ir skaidri nolasāms svītrkods un Latvijas depozīta zīme

Divi būtiskākie faktori, par kuriem jāpārliecinās, nododot tukšo depozīta iepakojumu, ir skaidri nolasāma svītrkoda un Latvijas depozīta zīmes atrašanās uz produkta etiķetes. Uz etiķetes izvietotā Latvijas depozīta zīme norāda, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa 0,10 EUR apmērā un to iespējams nodot atpakaļ depozīta sistēmā. Savukārt svītrkods satur informāciju par to, vai konkrētais produkts ir piereģistrēts depozīta sistēmā.

Pirms iepakojuma nodošanas taromātā ikviens iedzīvotājs var pārliecināties par tā piederību depozīta sistēmai, ievadot iepakojuma svītrkodu īpašā pārbaudes rīkā, kas izvietots mājaslapā

2. Iztukšo iepakojumu

Nododot depozīta iepakojumu, svarīgi pārbaudīt, ka tas ir pilnībā iztukšots. Taromāts spēj noteikt nodotā iepakojuma svaru, un gadījumā, ja tajā palikuši kaut pāris dzēriena malki, pastāv iespēja, ka šis iepakojums netiks pieņemts.

Jāpiebilst, ka iepakojuma iekšpusē var atrasties dzērienu pilieni, kas izveidojušies kondensēšanās rezultātā, un tie neietekmēs iespēju nodot depozīta iepakojumu.

3. Ievieto iepakojumu taromātā ar apakšējo daļu pa priekšu

Lai atvieglotu depozīta iepakojumu nodošanu, uz taromāta izvietota instrukcija, kas norāda uz vēl vienu būtisku faktoru – iepakojumu taromātā jāievieto ar apakšējo daļu pa priekšu. Nereti steidzoties vai nepievēršot uzmanību instrukcijai, iepakojumi tiek nodoti nepareizi, kā rezultātā taromāts tos nepieņem, tādēļ vērts iegaumēt šo vienkāršo, taču būtisko nosacījumu.

Savukārt mazajos taromātu modeļos, kas izvietoti galvenokārt degvielas uzpildes stacijās un mazākos veikalos, uz instrukcijas norādīta vēl kāda svarīga nianse – nododot iepakojumu, svītrkodam jābūt vērstam uz augšu, lai taromāta sensori to varētu nolasīt.

sieviete pie depozīta punta aparāta
depozīta punkts

4. Ievieto taromātā tikai iepakojumu, nevis visu roku

Vēl viena bieži pieļauta kļūda, nododot tukšo depozīta iepakojumu, ir rokas ievietošana pārāk tālu taromātā. Šādos gadījumos uz ekrāna tiek parādīts atbilstošs paziņojums, informējot lietotāju. Tādēļ atceries, ka taromātā jāievieto tikai pats iepakojums.

5. Atjauno PET pudeles oriģinālo formu

Temperatūras maiņas rezultātā PET iepakojums mēdz mainīt formu, jo gaisam dažādās temperatūrās ir dažāds spiediens. Tā rezultātā taromāts iepakojumu var nepieņemt. Taču šai problēmai ir ļoti vienkāršs risinājums – nepieciešams attaisīt pudeles vāciņu, lai pudele ieņemtu savu sākotnējo formu. Tāpat atgādinām, ka nododamais iepakojums nevar būt saplacināts, jo tas liedz taromātam atpazīt gan svītrkodu un depozīta zīmi, gan pašu pudeles formu.

Gadījumā, ja nesaplacinātu iepakojumu ar Latvijas depozīta zīmi neizdodas nodot taromātā, informāciju par to var nodot operatoram, sūtot depozīta punkta adresi, veikala nosaukumu, nodošanas laiku un iepakojuma fotogrāfiju ar labi nolasāmu svītrkodu un depozīta zīmi uz e-pastu jautajumi@dio.lv vai numuru +371 20224214 lietotnē Whatsapp.

6. Taromātam nepieciešama iztukšošana vai apkope

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. Arī pašiem taromātiem nepieciešama apkope, lai tie varētu funkcionēt un pieņemt depozīta iepakojumu. Ja taromāts nav iztukšots vai tā sensori ir netīri, tukšais depozīta iepakojums var netikt pieņemts – šādās situācijās uz taromāta ekrāna parādīsies atbilstošs paziņojums.

Lai gan veikala darbiniekiem ir jāseko līdzi taromāta stāvoklim un tas regulāri jāiztukšo un jātīra, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un situācijās, kad iepakojumu šo iemeslu dēļ nevar nodot, vērsties pie konkrētā veikala darbiniekiem, lai viņi varētu veikt nepieciešamo apkopi. Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram kontos.

Kur nodot sistēmā neiekļautos vai nederīgos dzērienu iepakojumus?

Tos dzērienu iepakojumus, kurus depozīta sistēmā nepieņems, joprojām varēs nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Gadījumā, ja uz depozīta pieņemšanas punktu tiks atnests dzēriena iepakojums, ko nevar nodot depozīta sistēmā (piemēram, stiprā alkohola pudele vai ar depozīta zīmi nemarķēts iepakojums), vai arī nododamā iepakojuma etiķete vai pats iepakojums būs būtiski bojāts, to varēs izmest atkritumu šķirošanas konteinerā, kas atradīsies netālu no depozīta punkta, tādējādi parūpējoties par apkārtējās vides tīrību.

sieviete ievieto pudeli depozīta punkta aparātā
pareizi ievieto pudeli

Ko darīt ar kuponu?

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. Nododot tukšo depozīta iepakojumu automātiskajā depozīta punktā, kur atrodas taromāts, iedzīvotājam izdos īpašu depozīta kuponu, ko varēs izmantot kā maksāšanas līdzekli jebkādu preču iegādei tajā pašā veikalā. Taču tirgotājiem ir iespēja paplašināt kupona izmantošanas iespējas savu klientu ērtībai, piemēram, nodrošinot iespēju kuponu izmantot visā veikalu tīklā vai piedāvāt iespēju saņemt skaidru naudu. Par šīm iespējām tirgotāji savus pircējus informē atsevišķi,” skaidroja “Depozīta iepakojuma operatora” mediju koordinatore Dārta Katrīne Salna.

Līdz ar to jārēķinās, ka ar kuponu nevarēs tik brīvi rīkoties, kā varētu gribēt. To izmantošana būs atkarīga no katra veikala politikas. Piemēram, “Lidl” taromāta izprintētais kupons būs jāizmanto tajā pašā “Lidl” veikalā, savukārt “Rimi” un “Maxima” kuponu ļaus izmatot attiecīgi jebkurā “Maxima” un “Rimi” veikalā Latvijā. Respektīvi, ar “Maxima” izdotu kuponu varēs doties uz jebkuru “Maxima” veikalu, bet ar Ziepniekkalna “Lidl” taromāta izdrukātu kuponu – tikai uz to pašu “Lidl” veikalu Ziepniekkalnā.

uzskaitītas priekšrocības
priekšrocības

Arī kuponiem būs derīguma termiņš

Depozīta sistēma un nodošanas punkti.“Rimi” veikalu tīklā kopumā plānots uzstādīt 136 modernus un automatizētus depozīta taromātus, no kuriem vairāk nekā 100 būs āra kioski, bet pārējie atradīsies veikalu iekštelpās.

Par nodoto iepakojumu “Rimi” veikalu taromātos, tāpat kā ikvienā citā taromātā, tiks izsniegts kupons, ko varēs izmantot vai nu preču iegādei jebkurā “Rimi” veikalā, vai arī pie kases samainīt pret skaidru naudu.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti.Depozīta sistēmas ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras izveide “Maxima Latvija” izmaksāja aptuveni divus miljonus eiro. Uzņēmums uzskata, ka ieguldītie līdzekļi noteikti attaisnos rezultātu – ik gadu ap 100 miljoniem iepakojuma vienību vairs nenonāks dabā, bet gan tiks nodotas pārstrādei.

“Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers “Neatkarīgajai” stāstīja, ka “Rimi” kuponu varēs izmantot jebkurā “Rimi” veikalā, nevis tikai tajā, kur tas saņemts. “Desmit centu atlīdzību varēs saņemt arī skaidrā naudā kasē. Šobrīd strādājam, lai šo atlīdzību varētu ieskait “Rimi” kartē. Līdz ar to nākotnē būs pieejama arī šāda iespēja,” sacīja J. Šleiers.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti.“Lidl Latvija” sabiedrisko attiecību menedžeris Ingars Rudzītis savukārt “Neatkarīgajai” uzsver, ka depozīta kuponu izmantot varēs vienīgi tajā “Lidl” veikalā, kur tas izdrukāts. “Ja čeks izdrukāts, piemēram, “Lidl” veikalā Stirnu ielā 31, tad tas arī būs jāizmanto, iepērkoties Stirnu 31 veikalā. Depozīta kupona izmaksu skaidrā naudā varēs saņemt pie kases,” piebilda I. Rudzītis. Viņš atgādina, ka, dodoties nodot taru “Lidl” veikalā, jāņem vērā, ka taras nodošanai rindā pie veikala nav jāstāv, savukārt kupona izmantošanai gan veikalā būs jādodas rindas kārtībā.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. Depozīta kupona derīguma termiņš būs seši mēneši no izsniegšanas dienas!

apzīmējumi uz plastmasas pudelēm
apzīmējumi

Pērkot dzērienus depozīta iepakojumā laika periodā no 01.02.2022. līdz 31.07.2022 (pēc šī datuma būs pilnīgi visiem šī zīme)., nepieciešams pārliecināties, vai uz dzēriena etiķetes ir attēlota depozīta zīme (vienreizlietojamais vai atkārtoti uzpildāmais (AU) iepakojums). Ja depozīta zīme ir attēlota uz etiķetes — tukšo iepakojumu var nodot depozīta sistēmā, savukārt, ja depozīta zīme uz etiķetes nav attēlota, — par nopirkto dzērienu netiek iekasēts 10 centu depozīts un tukšo iepakojumu nodot depozīta sistēmā nevar. Depozīta maksa tāpat tiks norādīta uz produkta cenu zīmes.

Depozīts. Skaists reklāmā, problemātisks realitātē.

Jāsāk ar to, ka savākt pudeles nav svarīgākais. Svarīgākais ir iegūt no tām materiālu.

Visus depozītā iegūtos materiālus nepieciešams pāršķirot, lai varētu izmantot. Tomēr to nedara, jo lētāk ir pārstrādāt citus PEHD atkritumus ne viss sasmalcinātus korķus. Ar etiķetēm ir vienkāršāk, tas pamatā taisa no PP, kuru nevienam nevajag un papildus tām piejauktas klāt arī PVC etiķetes. Varētu jau to visu sadedzināt, bet izņemot cementa rūpnīcu, citu vietu nav. 10 % pudeles paliek neizmantoti un nav redzams arī kāds risinājums.

Depozīts ir, bet mērķi var nesasniegt.

Depozīta sistēmas ieviešanas procesā biedēja ar soda no ES, jo direktīvā 2019/904 noteikts, ka 2030. gadā 90 % visām PET pudelēm jāsavāc pārstrādei. Solīja, ka ar depozīta sistēmu savāks šos 90 %. Tomēr ir viens bet. Direktīvā rakstīts „…vīns,… piens”, bet Latvijas MK noteikumos šo vārdu nav. Vīns ir sīkums, jo PET pudelēs vīnu maz tirgo. Tomēr piens ir cita lieta, jo daudzi ražotāji pienu tirgo PET pudelēs. Tā kā piena pudeles smird, tad tās depozīta sistēmā neiekļāva. Tomēr ES direktīva saka, ka 90 % piena pudeļu ir jāsavāc. 

Šo problēmu risinās kaut kad nākotnē, jo depozīta sistēmu bīdīja alus un limonāžu ražotāji un tie rūpējās tikai par savām interesēm nevis skatījās, kā valstij izpildīt mērķi.

Radīs problēmas mazajiem ražotājiem. 

Mazie piena ražotāji, visdrīzāk pāries uz citu plastmasas pudeļu izmantošanu. Tādā viedā izvairoties no nepieciešamības savākt 90 % PET pudeļu. Līdzīgi rīkosies arī citi mazie ražotāji, kuru produkcijas PET pudeles ir iekļautas depozīta sistēmā, piemēram, bērzu sulas, u.c., jo viņiem būs vieglāk izmantot citu iepakojumu, nekā piedalīties depozīta sistēmā un čakarēties ar papildus birokrātiju, drukāt etiķetes ar depozīta simbolu u.c..

Secinājumi:
Reklāma un realitāte ir divas atšķirīgas lietas. Katrs var izvēlēties kam ticēt. Lai gan mērķis ir skaists, ir vairākas problēmas, kas nav atrisinātas – visas pudeles pārstrāde, vairākkārtēja pārstrāde utt.. Izskatās, ka PET pudeļu pārstrāde un depozīta sistēma tika pasludinātas par mērķi. Kaut gan realitātē tiem jābūt tikai līdzekļiem tīras vides sasniegšanā.

Risinājums:
Ar skaistām reklāmām problēmas neatrisinās. Problēma ir skaidri jādefinē. Jādefinē vēlamā situācija. Pēc tam tikai ir iespējams atrast risinājumu, kā atrisināt problēmu. Tomēr bieži notiek otrādi, sāk ar risinājumu un tad domā, kādas problēmas ar to varētu novērst.

Ir grūti atzīt, ka sistēma nestrādā, tā jāizmet un jāsāk viss no jauna. Vieglāk ir iestāstīt sev, ka nepieciešami daži, tad vel daži uzlabojumi un viss būs kārtībā.  Kaut gan no otras puses, ja mērķis ir izlikties, ka rūpējies pa vidi, tad viss tiek darīts pareizi.

Pastāv jau vēl viens paradoks.

Cilvēki ir gatavi stiept uz veikalu tukšas depozīta pudeles, un tērēt laiku stāvot pie depozīta automāta, lai saņemtu atpakaļ 10 centus, ko viņš ir iepriekš samaksājis. Tomēr viņiem neienāk prātā veikt dažas darbības, lai izmantotu šampūnu, visu veidu mazgāšanas līdzekļus un koncentrātus un no „tukšās” pudeles, par kuru ir samaksājis, bet nav iztukšojis vienkārši izmet ārā (15 centus).

Pudele ir “pilna”, ja dušā to apgriežot dažu sekunžu laikā no tās sāk tecēt šampūns, ja jāgaida ilgāk, tad skaidrs, ka pudele ir „tukša”, šito metam ārā un jāpērk jauna. Tā sanāk, ka „tukšajās” pudelēs vēl ir 5-10 % šampūna, bet daudzi to izmet ārā. 

Izmantot šo šampūnu ir viegli. Viens veids apgriez pudeli otrādi un atstāt līdz nākošai mazgāšanas reizei. Otrs, ieliet iekšā nedaudz ūdens, saskalināt un tā padarīt šampūnu šķidrāku, lai varētu izliet tukšu.

Kā rīkoties, ja taromātā neizdodas nodot izlietoto dzēriena pudeli, par ko ir iekasēti 10 centi?

Gadījumā, ja nesaplacinātu iepakojumu ar Latvijas depozīta zīmi neizdodas nodot taromātā, lūgums sūtīt depozīta punkta adresi, veikala nosaukumu, nodošanas laiku un iepakojuma fotogrāfiju ar labi nolasāmu svītrkodu un depozīta zīmi uz e-pastu jautajumi@dio.lv vai numuru +371 20224214 lietotnē Whatsapp. Savukārt, ja taromātam nepieciešama iztukšošana vai apkope, lūgums vērsties pie konkrētā veikala darbiniekiem.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv 

Papildināts:

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. Plastmasas pudeles taromātā vēlams nodot ar visu korķīti, lai nodrošinātu ne tikai iepakojuma, bet arī korķīša pārstrādi. Taču atkārtoti uzpildāmu stikla pudeļu gadījumā situācija ir pretēja, un pirms to nodošanas taromātā vai manuālajā depozīta punktā korķīšus ir nepieciešams noņemt. Atkārtoti uzpildāmās stikla pudeles var identificēt pēc depozīta zīmes, uz kuras attēlota burtu kombinācija “AU”.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. Uzmanība tāpat jāpievērš arī nestandarta iepakojumiem, piemēram, pudelēm ar plastmasas rokturi – tā kā depozīta sistēmā tiek reģistrēta iepakojuma forma, šāds rokturis var apgrūtināt taras automatizētu nodošanu, tādēļ to jānoņem un jāizmet atbilstošajā šķirošanas konteinerā.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti. Pie depozīta punktiem uzstādīti konteineri, un iedzīvotāji ir aicināti tajos ievietot tikai tos plastmasas, metāla vai stikla dzērienu iepakojumus, kurus taromāts nav pieņēmis!

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” arī aicina iedzīvotājus izmantot depozīta sistēmu atbildīgi, lai tā būtu ērta un patīkama sabiedrībai un atvieglotu ikdienu arī citām depozīta sistēmā iesaistītajām pusēm, tostarp veikalu darbiniekiem, kas nav mazsvarīgi.

Depozīta sistēma un nodošanas punkti.

Hits: 57

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *